2021-09-23 18:07:12

Radionice za roditelje na temu sigurnosti na internetu

Centar za sigurniji Internet i kompanija A1 Hrvatska organiziraju online edukacije za roditelje osnovnoškolske djece na temu sigurnosti na internetu. 

Radionice su osmišljenje za roditelje djece nižih i viših razreda . 

Detaljnije informacije o projektu na više. 

Radionice za roditelje

Većina djece svakodnevno provodi vrijeme na internetu. Internet je mjesto gdje se djeca mogu educirati, zabaviti, komunicirati s prijateljima i obitelji, ali zahtjeva oprez.

Za sve roditelje A1  organizira besplatne edukativne online radionice na kojima odgovaraju na pitanja koriste li djeca internet na siguran način, kako i s kim komuniciraju, koje su potencijalne opasnosti i kako ih zaštititi.

Radionice drže stručnjaci psiholozi Centra za sigurniji Internet u suradnji s A1 Hrvatska. Tematski radionice su podijeljene za roditelje djece u dobi 6-10 godina (1.-4. razred) i za roditelje djece u dobi 11-15 godina (5.-8.) razredi.

Prijavi se OVDJE


Osnovna škola Malešnica