2021-09-23 12:11:54

OLAKŠICE ZA PLAĆANJE PREHRANE ILI PRODUŽENOGA BORAVKA U ŠKOLSKOG GODINI 2021./2022.

Poštovani rodtelji,

učenici maju pravo na sufinaciranje cijene obroka ili produženog boravka sukladno utvrđenim mjerilima i kriterijima iz Programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2021. godinu. 

klikom na link pročitajte o 

OLAKŠICAMA ZA PLAĆANJE PREHRANE ILI PRODUŽENOG BORAVKA U ŠKOLSKOG GODINI 2021./2022.


Osnovna škola Malešnica